Bài Hát What Does The Fox Say

  -  
Nhập bất kể thông báo gì về bài bác hát bạn có nhu cầu kiếm tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài bác hát... Hệ thống cung cấp việc tìm và đào bới tìm với Tiếng Việt không vết cùng tất cả vệt


Bạn đang xem: Bài hát what does the fox say

The Fox (What Does The Fox Say?) (Acapella)Đóng góp: DEVUONG Fairy Tail MasterDog goes woofCat goes meowBird goes tweet & mouse goes squeekCow goes mooFrog goes croak and the elephant goes tootDuchồng say quaông chồng and fish goes blub and the seal goes ow ow owBut there"s one soundThat no one knowsWhat does the FOX say ?Ring-ding-ding-di ng-dingeringeding !Gering-ding-ding-d ing-dingeringeding !Gering-ding-ding-d ing-dingeringeding !What does FOX say ?Wa-pa-pa-pa-pa-page authority -pow !Wa-pa-pa-pa-pa-pa- pow !Wa-pa-pa-pa-pa-pa- pow !What does FOX say ?Hatee-hatee-hatee -ho !Hatee-hatee-hatee- ho !Hatee-hatee-hatee- ho !What does FOX say ?Joff-tchoff-tchof f-tchoff-tchoff !Joff-tchoff-tchoff -tchoff-tchoff !Joff-tchoff-tchoff -tchoff-tchoff !What does FOX say ?Big blue eyes , pointy nose , chasing mice and digging holesTiny paws , up the hill , suddenly you"re standing stillYour fur is red , so beautiful , like an angel in disguiseBut if you meet , a friendlys horse , will you communnicate by mo-o-o-o-orse ? mo-o-o-o-orse ? mo-o-o-o-orse ?How will you speak to that ho-o-o-o-orse? ho-o-o-o-orse? ho-o-o-o-orse?What does the FOX say ?Jacha-chacha-chac ha-chow !Jacha-chacha-chach a-chow !Jacha-chacha-chach a-chow !What does the FOX say ?Fraka-kaka-kaka-k aka-kow !Fraka-kaka-kaka-ka ka-kow !Fraka-kaka-kaka-ka ka-kow !What does the FOX say ?A-hee-ahee ha-hee !A-hee-ahee ha-hee !A-hee-ahee ha-hee !What does the FOX say ?A-oo-oo-oo-ooo !A-oo-oo-oo-ooo !The secret of the fox , ancient mystery , somewhere deep in the woodsI know you"re hidingWhat is your sound ?Will we ever know ?Will always be a mysteryWhat do you say ?You"re my guardian angelHiding in the woodsWhat is your sound ?Will we ever know ?I want to lớn ...I want to lớn ... I want khổng lồ know !


Xem thêm: 【Review】 Serum Ốc Sên Perfect Care Có Tốt Không Webtretho, 【Review】Serum Ốc Sên Perfect Care Có Tốt Không

*Xem thêm: Đời Tư Kín Tiếng Của Á Hậu Hoàng Oanh Đăng Quang Năm Nào, Điểm Danh 5 Á Hậu Thành Công Của Showbiz Việt

the fox (what does the fox say?) (acapella)dong gop: devuong fairy tail masterdog goes woofmèo goes meowbird goes tweet và mouse goes squeekcow goes moofrog goes croak and the elephant goes tootduck say quaông xã và fish goes blub & the seal goes ow ow owbut there"s one soundthat no one knowswhat does the fox say ?ring-ding-ding-di ng-dingeringeding !gering-ding-ding-d ing-dingeringeding !gering-ding-ding-d ing-dingeringeding !what does fox say ?wa-pa-pa-pa-pa-page authority -pow !wa-pa-pa-pa-pa-pa- pow !wa-pa-pa-pa-pa-pa- pow !what does fox say ?hatee-hatee-hatee -ho !hatee-hatee-hatee- ho !hatee-hatee-hatee- ho !what does fox say ?joff-tchoff-tchof f-tchoff-tchoff !joff-tchoff-tchoff -tchoff-tchoff !joff-tchoff-tchoff -tchoff-tchoff !what does fox say ?big blue eyes , pointy nose , chasing mice và digging holestiny paws , up the hill , suddenly you"re standing stillyour fur is red , so beautiful , lượt thích an angel in disguisebut if you meet , a friendlys horse , will you communnicate by mo-o-o-o-orse ? mo-o-o-o-orse ? mo-o-o-o-orse ?how will you speak lớn that ho-o-o-o-orse? ho-o-o-o-orse? ho-o-o-o-orse?what does the fox say ?jacha-chacha-chac ha-chow !jacha-chacha-chach a-chow !jacha-chacha-chach a-chow !what does the fox say ?fraka-kaka-kaka-k aka-kow !fraka-kaka-kaka-ka ka-kow !fraka-kaka-kaka-ka ka-kow !what does the fox say ?a-hee-ahee ha-hee !a-hee-ahee ha-hee !a-hee-ahee ha-hee !what does the fox say ?a-oo-oo-oo-ooo !a-oo-oo-oo-ooo !the secret of the fox , ancient mystery , somewhere deep in the woodsay đắm know you"re hidingwhat is your sound ?will we ever know ?will always be a mysterywhat vì you say ?you"re my guardian angelhiding in the woodswhat is your sound ?will we ever know ?i want lớn ...i want to lớn ... i want khổng lồ know !