Quy tắc chuyển đổi các loại từ trong tiếng anh

  -  

Tiếng Anh bao gồm hiện tượng lạ chuyển đổi đàng hoàng một số loại này lịch sự các loại không giống, ví dụ như tự động từ bỏ lịch sự danh từ bỏ, từ danh từ bỏ quý phái tính trường đoản cú,… Nếu hiểu được phương thức thay đổi của trường đoản cú thì đấy là một phương thức cực kỳ hữu ích nhằm học từ vựng. Muốn nắn thấu hiểu hơn nữa thì quan sát và theo dõi bảng Cách chuyển đổi từ nhiều loại vào Tiếng Anh nhé!

*
Tính từ
Adj endingsExamples
l. – entindependent, sufficient, absent, ancient, apparent, ardent
2. – antarrogant, expectant, important, significant, abundant, ignorant, brilliant
3. – fulbeautiful, graceful, powerful, grateful, forgetful, doubtful
4. – lessdoubtless, fearless, powerless, countless, careless, helpless
5. – iccivic, classic, historic, artistic, economic
6. – iveauthoritative sầu, demonstrative, passive, comparative, possessive, native
7. – ousdangerous, glorious, murderous, viscous, ferocious, hilarious
8. – ablecharitable, separable, bearable, reliable, comfortable, suitable
9. – ibleaudible, edible, horrible, terrible
10. – alcentral, general, oral, tropical, economical
ll. – orymandatory, compulsory, predatory, satisfactory
12. – aryarbitrary, budgetary, contrary, primary, temporary, necessary
13. – yangry, happy, icy, messy, milky, tidy, chilly, slippery, rainy
14. – lyfriendly, lovely, lively, daily, manly, beastly, cowardly, queenly, rascally
15. – atetemperate, accurate, considerate, immediate, literate
16. – ishfoolish, childish, bookish, feverish, reddish

2.3. Verb endings (Dấu hiệu phân biệt đụng từ)


*
Động trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh
Verb endingsExamples
l. – en/en-listen, happen, strengthen, lengthen, shorten, soften, widen,
entrust, enslave, enlarge, encourage, enable, enrich
2. – ateassassinate, associate, fascinate, separate, vaccinate, evacuate
3. – izeidolize, apologize, sympathize, authorize, fertilize
4. – ifysatisfy, solidify, horrify

2.4. Adverb endings (Dấu hiệu nhận ra trạng từ)


Trạng từ vào giờ Anh


Adverb endingsExamples
l. – lyfirstly, fully, greatly, happily, hourly
2. – wiseotherwise, clockwise
3. – wardbackward, inward, onward, eastward

2. Cách Thành lập danh từ

1.1 Ra đời danh từ bỏ bằng cách thêm hậu tố vào sau hễ từ

Cách thành lậpVí dụ
Verb + -tion/-ationprsự kiện => preventionintroduce => introductioninvent => inventionconserve sầu => conservationadmire => admiration
Verb + -mentdevelop => developmentachieve sầu => achievementemploy => emloymentdisappoint => disappointmentimprove => improvement
Verb + -er/-ordrive => driverteach => teacheredit => editorinstruct => instructordry => dryercook => cooker
Verb + -ar/-ant/-eebeg => beggarassist => assitantexamine => examineelie => liaremploy => employee
Verb + -ence/-anceexist => existancediffer => differenceattkết thúc => attendanceappear => appearance
Verb + -ingteach => teachingbuild => buildingunderstand => understanding
Verb + ageuse => usagedrain => drainage

Ví dụ: Cho dạng đúng của những trường đoản cú trong ngoặc để điền vào nơi trống

Detroit is renowned for the _____ production_____ of cars. (produce)

Trong câu gồm mạo từ bỏ xác minh “the” cần nên điền một danh từ

Đáp án là: production

Dịch: Detroit khôn cùng khét tiếng về Việc cung ứng ô tô.

Bạn đang xem: Quy tắc chuyển đổi các loại từ trong tiếng anh

1.2 Ra đời danh tự bằng cách thêm hậu tố vào tính từ

Cách thành lậpVí dụ
Adjective sầu + -itypossible => possibilityreal => realitynational => nationalityspecial => speciality
Adjective + -ismracial => racialismcommon => communismsocial => socialismfeudal => feudalismsurreal => surrealism
Adjective + -nessrich => richnesshappy => happinesssad => sadnesswilling => willingness

2. Cách thành lập tính từ

2.1 Thành lập và hoạt động tính từ đối kháng từ bỏ danh từ

Cách thành lậpVí dụ
Noun + -yrain => rainywind => windysun => sunny
Noun + -lyday => dailyman => manlyfriend => friendly
Noun + -fulcare => carefulbeauty => beautifulharm => harmful
Noun + -lesscare => carelessharm => harmlesstrang chủ => homeless
Noun + engold => goldenwool => woolenwood => wooden
Noun + ishbook => bookishgirl => girlishchild => childish
Noun + oushumour => humourousdanger => dangerous

2.2 thành lập tính từ bỏ ghnghiền trường đoản cú danh từ

Cách thành lậpVí dụ
Noun + adjectivesnow-white face the oil-rich country
Noun + participlehorse-drawn carta heart-breaking story
Noun + noun-edtile-roofed house

3. Cách Thành lập trạng từ

Công thức: Adj + ly = Adv

Ex: quiông xã → quickly

slow → slowly

beautiful → beautifully

final → finally

immediate → immediately

Lưu ý:

các tính trường đoản cú tận cùng bằng able/ible thì quăng quật e sống cuối và thêm y:

Ex: capable → capably

probable → probably

possible → possibly

âm cuối y thay đổi i:

Ex: happy → happily

easy → easily

lucky → luckily

Những ngôi trường phù hợp ngoại lệ:Friendly (adj): là tính trường đoản cú và không tồn tại hình thức trạng từ. Để gồm trạng trường đoản cú tương tự như, ta có thể dùng cụm trạng tự in a friendly way.

Ex: He is friendly.

He greeted me in a friendly way.

Hard vừa là tính từ bỏ vừa là trạng từ:

Ex: The exercise is pretty hard. (hard = difficult).

Xem thêm: Ngoại Ngữ Nvh Th Anh Văn Giao Tiếp Nhà Văn Hóa Thanh Niên, Ngoại Ngữ Thanh Niên

She works hard. (hard: adv) = She is a hard-working worker. (hard: adj)

Late: vừa là tính từ vừa là trạng từ:

Ex: He was late. (adj)

He came late. (adv)

Một số từ khác vừa là adj, vừa là adv: early, well, fast, high

Ex: – I’m very well today. (adj)

She learns very well. (adv)

– This table is high. (adj)

The plane flies high.

– early train (adj)/get up early (adv)

highly cũng là trạng từ nhưng mà nghĩa không giống với high (adv).

Ex: The plane flies high.

He is highly paid. = He is a highly-paid employee

4. Một số ngôi trường vừa lòng nước ngoài lệ

Friendlylà tính tự không tồn tại vẻ ngoài trạng tự.Để gồm trạng tự tương tự như, ta rất có thể cần sử dụng cụm trạng từ in a friendly wayVí dụ:He is friendlyHe greeted me in a friendly way.

Xem thêm: Hoa Hậu Kim Thoa Sinh Năm Bao Nhiêu Tuổi, Hoa Hậu Kim Thoa Là Ai

Latevừa là tính trường đoản cú vừa là trạng từVí dụ:He was late (adj)He came late. (adv)
Hardvừa là tính từ bỏ vừa là trạng từVí dụ:The exercise is pretty hard. (hard = difficult)She works hard.(adv)

Mong rằng nội dung bài viết vẫn báo tin không thiếu về cách biến đổi trường đoản cú loại trong tiếng Anh, giúp vấn đề học của bạn tác dụng hơn.