The Same To You Nghĩa Là Gì

  -  
used as an answer khổng lồ someone who has greeted or insulted you in order to lớn wish the same thing khổng lồ them:


Bạn đang xem: The same to you nghĩa là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ khuyenmaicado.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Top 7 Người Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2017, Người Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2017

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn khuyenmaicado.com English khuyenmaicado.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bố Mẹ Ông Võ Văn Thưởng Là Ai Là Cha Võ Văn Thưởng Là Ai, Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Của Ông

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語